7 มหัศจรรย์บ้านต้า ( WONDER 7th of BARNTA ) ส่งเสริมงานท่องเที่ยวตำบล ติดตามรายละเอียด หรือสอบถามได้ที่ อบต.ต้าผามอก


 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2553 เวลา 16.01 น. โดย คุณ แสงดาว ฝั้นมงคล

ผู้เข้าชม 3566 ท่าน