หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างต่ออายุการใช้บริการเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดแพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 6540 แพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 6540 แพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 6540 แพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51