หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาที่อยู่ในความดูแลของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในความดูแลของ อบต. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พม่า ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พม่า ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2