หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำริน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม หุ้มเบาะผู้โดยสารและเบาะนั่งคนขับ สำหรับรถยนต์บรรทุก เลขทะเบียน 40-0051 แพร่ รถรับส่งนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเกี๋ยงพา 3 (ปง) หมู่ที่ 8 บ้านศรีใจ ตำบลต้าผามอก กว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ราย นายศรีนวล ยศดี บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ฉีด ใบรับรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ จำนวน 807 ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสันุขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 80-9532 แพร่ จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง (ยางรถยนต์จำนวน 6 เส้น) สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0051 แพร่ (รถรับและส่งนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40