หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำริน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้่านผามอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]ซื้อของรางวัลการแสดงบนเวที การแข่งขันการตอบปัญหา ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาตกแต่งเวทีและจัดสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34