หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก วางบนรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ห้วยหมาตาย หมู่ที่ 8 บ้านศรีใจ ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำเสีย คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านน้ำริน ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ลอยกระทง พร้อมรื้อถอนตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดกัณฑ์สลากต้นกัลปพฤกษ์งานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอย เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7