หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง สำหรับเครื่องพิมพ์ ฺBrother เลขครุภัณฑ์ 478/63/0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (สีส้ม) ทะเบียน 80-9523 แพร่ เลขครุภัณฑ์ 001/46/001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างหน่วยงานสถาบันกลางประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 กั้นลำห้วยแม่สวก บ้านอิม หมู่ที่ 5 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [ 14 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายผามอก - ใหม่จัดสรร หมู่ที่ 1 ตำบลผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ถนน 205/56 [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 4 บ้านเกี๋ยงพา ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เข้าพื้นที่ทำการเกษตร สายนาใหม่ - นาโฮ๊ะ -นาป่าต๋าว หมู่ที่ 1 บ้านผามอก ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18