หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


 
 
 
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2561 เกียรติภูมิท้องถิ่น  
 

นายวีระศักดิ์  ทองพลาย  ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เข้ารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2561 \"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศและโดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน\"  โดยมี ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เป็นประธานมอบรางวัล  เมื่อวันเสาร์ที่  10  พฤศจิกายน  2561  ณ  ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  กรุงเทพมหานคร

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 14.24 น. โดย คุณ แสงดาว ฝั้นมงคล

ผู้เข้าชม 198 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย