หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สร้างเศรษฐกิจสู่สากล
สร้างสภาพชุมชนให้น่าอยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
เกษตรกรกับผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์
การศึกษาที่ดีทำให้เราเป็นเด็กฉลาด
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบล
สถานีอนามัยผามอก อ.ลอง จ.แพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
1
2
3
4
5
 
ชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก saraban@tapamok.go.th


  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก [ 21 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-656-111
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10