หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สร้างเศรษฐกิจสู่สากล
สร้างสภาพชุมชนให้น่าอยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
เกษตรกรกับผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์
การศึกษาที่ดีทำให้เราเป็นเด็กฉลาด
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบล
สถานีอนามัยผามอก อ.ลอง จ.แพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
1
2
3
4
5
 
ชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก saraban@tapamok.go.th


 
 
  เดิมชาวตำบลต้าผามอกเป็นลูกหลานที่สืบเชื้อ สายมาจากชุมชนเมืองโบราณ เมือง เชียงชื่น หรือเมืองจืน ( จืนหรือตะกั่ว ) เมืองโบราณ อยู่ในบริเวณตำบลต้าผามอก ภายในอุทยาน แห่งชาติ ดอยผากลอง สำหรับที่เรียกว่าตำบล ต้าผามอก นั้น บางท่านก็เล่าว่า คำว่า มอก หมาย ถึง ที่หมาย หรือหลักที่ปักทำเครื่อง หมายเอา ไว้ โดย ยึดถือภูเขาลูกหนึ่งซึ่งปัจจุบัน ชาวบ้าน เรียก ว่าเขาผามอก โดยให้ความหมาย ว่าถ้าผู้ใด ต้องการเดินทางย้ายถิ่นฐานเข้ามา หรือจะ มา ติดตามหาญาติมิตรสหายจะต้อง หมายเอา ภูเขาผามอกนี้เป็นมอก ( ที่หมายสำหรับเดินทาง ) ถ้ามาตามภูเขาที่หมายตาไว้นั้น ก็จะมาถึง ชุมชน (ตำบลต้าผามอกในปัจจุบัน ) ละบางท่าน ก็เล่าว่า เนื่องจาก ชุมชน ต้าผามอก นั้นมีภูเขา ล้อมลอบซึ่งมัก มีหมอกปก คลุมอยู่ตลอดเวลา ชาวบ้านเลย ตั้งชื่อว่าตำบล ต้าผามอก ซึ่งต่อ มาก็ได้ เรียกเปลี่ยนไปเป็น ตำบลต้าผามอก
 
 
รถรับส่งนักเรียน จำนวน 1 คัน
 
 
ป่าไม้ มีไม้สัก , ไม้ไผ่
 
แร่ธาตุมี แร่แบไรท์ , แร่แมงกานีส แร่ทองคำ
 
อุทยานแห่งชาติดอยผากลองและ แหล่งท่องเที่ยวภูเขาหินปะการัง
 
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น ถ้ำผางาม ถ้าจำเป็ด , ถ้ำผากลอง , เมืองโบราณ
 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข พร.1023 (อ.เมืองแพร่ – อ.ลอง ) ถนนคอนกรีต 31 กม.

ถนนสาย รพช. 3046 (บ้านน้ำริน – ห้วยแม่ต้า) ถนนลาดยาง 18 กม.

ถนนสาย รพช. 3011(บ้านน้ำริน – บ้านแป้น) ถนนลูกรัง 153 กม.
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 9 แห่ง

บึง , คลอง จำนวน 3 แห่ง

ลำคลอง จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 11 แห่ง

บ่อน้ำตื้น (ใช้) จำนวน 2 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 13 แห่ง

สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 8 แห่ง
 
 

ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 252 คน

กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ (กนช.) 1 รุ่น จำนวน 200 คน

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 360 คน

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน

กลุ่มทอผ้า จำนวน 240 คน

กลุ่มเยาวชน จำนวน 80 คน

กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน 1 แห่ง

กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 8 แห่ง

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 4 แห่ง

กลุ่มอาชีพอื่น ๆ เช่น เลี้ยงวัว , กลุ่มมะเขือม่วง , กลุ่มผักกาด      

กลุ่มเพาะเหง้าสัก , กลุ่มปลูกข้าวโพด ฯลฯ      

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 1 แห่ง

สภาวัฒนธรรมตำบล จำนวน 1 แห่ง

กลุ่มกีฬาเยาวชน จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 16 คน

อาสาสมัครป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 195 คน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-949-9329
นางพิกุล เอี่ยมพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10