หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายองอาจ เอี่ยมเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ต้าผามอก
โทร : 0931375321


นายพงศธร ผาสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810296541
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางแสงดาว ฝั้นมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0861968736


นายจรูญพันธ์ ศุขะพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0857154139


นายบุญโชด ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0899505192


นายสยาม ปัญญาทา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0932380207