หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กลาง/ต้น
นายพงศธร ผาสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810296541
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายจรูญพันธ์ ศุขะพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0857154139
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวีรพงศ์ วงศ์แพทย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-9609107
นายสยาม ปัญญาทา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0932380207