หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สร้างเศรษฐกิจสู่สากล
สร้างสภาพชุมชนให้น่าอยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
เกษตรกรกับผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์
การศึกษาที่ดีทำให้เราเป็นเด็กฉลาด
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบล
สถานีอนามัยผามอก อ.ลอง จ.แพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
1
2
3
4
5
 
ชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก saraban@tapamok.go.th


 
   
 
 

 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีน้ำ ใช้เพียงพอต่อการทำการเกษตรตลอดปี
 
สนับสนุนและส่งเสริมทักษะและความรู้ ตลอดจนเงินทุนในการประ กอบอาชีพต่าง ๆ โดย ดำเนินการในทุกด้านเพื่อจะสามารถยกระดับ รายได้ของประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น
 
ปรับทัศนคติของประชาชนต้านกระแสบริโภคนิยมให้มีความเป็นอยู่ แบบพอเพียงเรียบง่าย
 

 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
 

 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน
 
ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ
 

 
 
พัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น
 
พัฒนาด้านความรู้ในข้อมูลข่าวสาร
 
พัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม
 
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-949-9329
นางพิกุล เอี่ยมพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10