หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สร้างเศรษฐกิจสู่สากล
สร้างสภาพชุมชนให้น่าอยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
เกษตรกรกับผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์
การศึกษาที่ดีทำให้เราเป็นเด็กฉลาด
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบล
สถานีอนามัยผามอก อ.ลอง จ.แพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
1
2
3
4
5
 
ชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก saraban@tapamok.go.th


 
   
 
 

 
 
สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 

 
 
พัฒนาระบบจราจรและจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
 

 
 
สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่สถานีอนามัยตำบล
 
พัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้ ด้อยโอกาส
 

 
 
พัฒนาด้านการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ บุคลากรในหน่วยงาน
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-656-111
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10