หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


 
 
 
เมื่อไรเงินสงเคราะห์เด็กถึงจะได้
 

โครงงานเงินอุดหนุนเด็กทำไหมได้ยากจัง รอนานมากเลยกว่าจะได้ รอเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน และไม่มีแจ้งข้อมูลอะไรให้ทราบเลย

เขียนโดย   คุณ หลงเชื่อ

วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 09.24 น. [ IP : 27.145.184.139 ]  
 
 

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีหนังสือแจ้งการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแลกเกิด ปีงบประมาณ2561 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ดังนั้นในระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2561 ผู้มีสิทธิ์รับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากงบประมาณอยู่ระหว่างการรอจัดสรรเพิ่มเติมหากได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมแล้ว จะมีการโอนย้อนหลังให้ในส่วนห้วงเดือนที่ไม่ได้ ต่อไป
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทรศัพท์ 054-5115723

เขียนโดย   คุณ อบต.ต้าผามอก

วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เวลา 17.41 น. [ IP : 183.89.11.207 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)